Blågul kommentar:

" Blombergs uttalande om att invandrare ska ges förtur, i utbildning och arbete."

Det finns i varje fall de som vill ge invandrare förtur. Det pågår ju en diskussion om kvotering.

För övrigt, angående Lidefelts (enligt journalisternas framställning) bara "privata" erfarenhet - en kommentar från Bo Almgren, Blågula Frågor:

"Jag äter lunch på en restaurang där ägaren som anställde en afrikan fick 100 % i rekryteringsstöd. Jag blev nyfiken och ringde upp A.F. i Huddinge,och fick beskedet att om någon anställer en Svensk så kan den företagaren få max 40 %.

Lite research och fakta skulle inte skada, och debatten skulle komma tillbaka till verkligheten."

Och så här skrev Hans G Eriksson i Borås Tidning den 28/5 -97:

"Det är politiskt korrekt att svara som det passar och opassande att säga som det är. Var oförsiktig med en feltajmad åsikt och mediapolisen slår på blåljuset. EN TV-recensent, Kerstin Hallert, uttryckte sin frustration i en radiokrönika. TV kontaktar en person som kan tänkas ge ett bra svar i et visst ämne. Den godtrogne svarar ja och så blir det dags för samtalet. 'Kameran går och det går upp för dig att TV inte alls är ute efter att fråga dig om nå´t utan för att helt enkelt sätta åt dig. Och du ska presenteras på ett sätt som passar TV. Du är med anra ord utsatt för en kupp.'

Ett övertydligt exempel på en sådan kupp bjöd den i högtidliga sammanhang sakliga och opartiska statstelevisionen på den 16 maj. Under den rättframma rubriken 'På din sida' gjorde programledaren Birgitta Axelsson och hennes assistent gemensam sak med ungmoderaten Thomas Idergard - de stod på hans sida - mot en mindre känd privatperson från Mariestad med sympatier hos organisationen 'Folkviljan och massinvandringen'. Han hindrades med enkla knep från att få fram det han kommit för att säga.

En kupp i etermedia byggs ofta upp utifrån en ledande fråga med två alternativa svar. Den kritiserar en förråande film anklagas endera för att uttala sig om något han inte sett eller för dubbelmoralen att ropa på förbud för något han själv tittar på. Med en liknande metod avkrävs intervju-offret ett konkret exempel på sitt påstående. Ställer han inte upp anses han inte trovärdig och i motsatta fallet anklagas han för att generalisera utifrån en enskild händelse.

En variant av den senare metoden användes ogenerat mot Mariestadsmannen. Han hade erbjudits arbetsmarknadsstöd för att anställa en invandrare före en svensk. Med programledarens hjälp framtod påståendet som suspekt.

Om de i stället haft en gnutta ambition att leva upp till ägarens objektivitetskrav, hade de kunnat serva den ansatte med något av Invandrarpolitiska kommitténs 30 förslag till åtgärder för 2.500 miljoenr kronor. Förslaget, som lämnades före TV-programmet, ger stort utrymme åt arbetsmarknadsstöd riktade exklusivt till invandrare. Varför skulle de goda skälen för särbehandling hindra någon från att konstatera dess existens?"

Se för övrigt på bostadsmarknaden. Striptease hade i slutet av maj ett program om Rågsved. I ett nybyggt område bor bara invandrare, i ett äldre område precis intill bor bara svenskar. Invandrarna bor alltså mer modernt än svenskar. Varför?

Någonstans måste det vara ett systemfel!


Blågula FRÅGOR, huvudsidan