Blågul kommentar:

" ...ni misstänkliggör människor som inte är födda i Sverige och deras syften att komma hit."

Vad Folkviljan uppenbarligen menar (i likhet med Blågula Frågor) är att många som söker asyl inte har skyddsbehov. I en annan situation vore de arbetskraftsinvandrare, men när denna väg - genom den reglerade invandringen - är stängd, tillgriper de istället den möjlighet som asylinstitutionen erbjuder.

Men detta är ju exakt vad också Idergard säger, till och med i just detta program! Han säger, mer exakt, så här: "- Det är just det här som är det problematiska, att det går inte att invandra på något annat sätt, än att bevisa att man har skäl som flykting. "

Man behöver inte moralisera över att människor från andra länder ser till sina intressen, och försöker skapa sig ett bättre liv. Men bara för att man inte gör detta, behöver man väl inte bortse från sina egna intressen!

Vi svenskar finns ju också.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan