Blågul kommentar:

" Varken människor som är födda här eller som har invandrat har idag en chans, på grund av dom höga skatterna,"

Och varför blir skatterna så höga? De skulle inte behöva vara fullt så höga, om vi inte hade denna flykting- och invandringspolitik, om vi inte hade denna godhetstävlan.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan