Blågul kommentar:

" - Vi skyller på politikerna, som har skapat en sådan typ av flyktinginvandring. Det är inte flyktingarna vi är ute efter."

När representanten för Folkviljan ändå säger detta - är inte detta värt att notera? Är inte detta värt ett erkännande?

En annan sak är att Lidefelt förenklar. Det är inte i första hand politikerna som har makt och som har drivit fram denna vansinniga flykting- och invandringspolitik. Det är mediafolket.

Men visst bär också många politiker ett tungt ansvar för situationen. Inte minst Pierre Schori.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan