Blågul kommentar:

" ...om vi bara har andra villkor i samhället."

Snacka om "enkla lösningar"! Får man tro Idergard skulle en moderat politik, med konsekvent avreglering över hela fältet, lösa alla problem.

Gör bara tankeexperimentet att inga hushåll skulle få hyran betald av samhället. Hur skulle det påverka bostadsmarknaden? Hur många tomma lägenheter skulle det bli? Hur många bostadsföretag skulle då gå i konkurs?

ANTAG ÄNDÅ - bara för resonemangets skull - att det faktiskt skulle vara på det viset att Idergard har Lösningen på arbetslöshetsproblemet.

Då må väl ytterligare massinvandring ändå anstå, intill dess att denna Lösning genomförts och arbetslösheten är avskaffad!

Vi måste väl utgå ifrån den situation som faktiskt ännu råder, idag? Tidsdimensionen får inte tappas bort!


Blågula FRÅGOR, huvudsidan