Blågul kommentar:

" ...försämras - du får ursäkta, men då associerar jag till tyskt trettiotal! "

Visst, det finns en parallell. Också i 30-talets Tyskland fanns svåra ekonomiska problem och otrygghet för människorna. Så långt finns all anledning att "associera till tyskt trettiotal".

Men frågan är: Hur bär vi oss åt, för att detta inte ska resultera i en öppen desperation och i framväxten av antidemokratiska rörelser?

Det kräver naturligtvis att själva problemen angrips: massarbetslösheten, men också massinvandringen och bristen på integration. Detta är en viktig del av Sveriges nuvarande problem.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan