Blågul kommentar:

" - Det är inte vi som har gjort det,"

Det är naturligtvis inte lätt att ställa upp med de förutsättningar som gällde i detta program, med en aggressivt negativ påannonsering och att sedan stå där ensam mot tre drivna debattmotståndare.

Men har organisationen gått ut med denna siffra i sitt flygblad, då har den ju gått i godo för den. Då måste man som officiell representant för organisationen också kunna försvara den.

Det är heller ingen deltalj, ingen sidofråga. Man kan alltså inte bli överrumplad av att den kommer upp.

Det är fullt legitimt av journalisterna att ställa frågor om den.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan