Blågul kommentar:

" ...kostnaden för invandringen är 62 miljarder kronor. "

"Kostnaden" ligger inte bara i sådant som går att mäta i pengar och åsätta en siffra. Kostnaden består också i:

växande våldsbrottslighet och mänskligt lidande

en tabubelagd fråga där demokratiska principer inte gäller

en skola som inte håller måttet

främlingsfientlighet och svenskfientlighet

minskad sammanhållning och ökad otrygghet

tilltagande drogmissbruk, och fler vårdfall

ökad spridning av hiv och aids

Ytterligare en aspekt, inte att förglömma: utrymme i media och samhällsdebatt. Hur många spaltkilometer, hur mycket tid ett etermedia, hur mycket uppmärksamhet. har inte ägnats invandringen och de problem som följt i kölvattnet på denna?

Vad som därigenom blir lidande är andra viktiga samhällsproblem, som verkligen skulle ha behövt en ingående diskussion. Dit hör globaliseringen av ekonomin och det minskade manöverutrymmet för nationella regeringar.

TILL KOSTNADERNA ska kanske även räknas exemplet taxinäringen.

Obehagligheter drabbar där alltför ofta utländska turister. Många har efter körningen fått en räkning som dubbelt, tredubbelt eller femdubbelt överstiger normal taxa! Det har förekommit slagsmål mellan förare och passagerare, liksom mellan förare.

Aftonbladet skriver den 18/7 om hur dess fotograf fick sin kamaerautrustning beslagtagen av en förare, som blivit rriterad: "Polis tillkallades till platsen och föraren lämnade sedemera tillbaka utrustningen."

AB fortsätter: "Det har dessutom inträffat att förare har använt knytnävarna mot sina kunder i samband med bråk om priset.

- Vi har blivit hotade vid ett flertal tillfällen, säger receptionsistchefen på Strand Hotell i Stockholm.

De stora hotellen i Stockholm har nu fått nog av de oseriösa åkarna inom taxinäringen. Nästan dagligen får de ta emot gäster som tvingats betala upp till ett par tusen kronor för att åka från Arlanda till centrala delarna av stan.

En resa som normalt ska kosta 350 kronor. Gästerna vänder sig ofta till hotellpersonalen för att få hjälp.

- Stämningen är fota väldigt infekterad och förarna läser på våra namnskyltar och uttalar olika hot."

Vilket namn ger dessa taxiförare Sverige utomlands? Hur snabbt blir sådana erfarenheter allmänt kända? Hur präglar det Sverigebilden? Hur påverkar det turistströmmen till Sverige, och svensk nationalekonomi?

Då kan invändas, att dessa oegentligheter beror på avregleringen av taxinäringen. Men av de inblandade förarna - har det funnits en enda infödd svensk? Vilken bakgrund har de förare som skandaliserar Sverige?

Detta borde vara något för invandrarforskningen att undersöka! Eller för grävande journalister att bita i. Finns det några sådana på TV-programmet "På din sida"?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan