Blågul kommentar:

" - Jan Ekberg i Växjö säger att invandringen kostar en tredjedel av den summa som ni påstår i era flygblad."

Om kostnaden är 20 eller 60 miljarder - har det egentligen någon avgörande betydelse? Vad alla parter - även Ekberg och journalisterna - här är överens om är ändå att invandringen numera faktiskt utgör en kostnad.

Vad diskussionen då också borde gälla är: varför skulle Sverige ta på sig en sådan kostnad? När vi - som i övrigt konstaterades under programmet - nu har ekonomiska problem. För vems skull ska vi bedriva denna flykting- och invandringspolitik?

Vilka är det vi hjälper? Hurdå?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan