Blågul kommentar:

" hans uträkning"

Inte desto mindre är det ju intressant hur Åke Björk - som gjort uträkningen på 62 miljarder - kunnat komma fram till en så mycket högre siffra än vad Jan Ekberg gjorde.

Hur kan det skilja på så mycket som 40 miljarder? Var ligger förklaringen till denna väldiga skillnad?

Den frågan borde ju bäst kunna besvaras av Åke Björk själv. Blågula Frågor har skrivit till honom i frågan. Så fort vi får ett svar ska vi lägga ut det, på denna sida, denna klickpunkt.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan