Blågul kommentar:

" - Är det konstruktivt att.. ."

Det är en god ambition, att försöka vara konstruktiv. Men vad blir innebörden av att vara konstruktiv i invandrings- och flyktingpolitiken? Jo, det är:

att försöka gräva fram relevanta fakta och öppet redovisa dessa

att befrämja en demokratisk diskussion, där olika argument får komma fram

att ta hänsyn till verklighet och försöka hitta goda kompromisser ur dilemman

att försöka göra bästa möjliga av situationen.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan