Blågul kommentar:

"att söka syndabockar"

Är detta något annat än ett ord som blockerar? Varför tillgriper journalisterna och MUF det?

Om en politik är oklok och felaktig, får omfattande negativa konsekvenser - ska man då inte reagera mot detta? !

Är inte detta själva idén med demokratin, att medborgarna ska bry sig?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan