Blågul kommentar:

" Vad är din uppfattning om föreningen Folkviljan och massinvandringens syfte med sina budskap?"

Hur skulle Idergard - en utomstående - kunna veta något om det? Syftet.

Möjligen skulle han kunna uttala sig om de faktiska konsekvenserna, som han ser det, av Folkviljans linje.

I detta sätt att fråga ligger en ansats att misstänkliggöra.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan