Blågul kommentar:

" en gruppegoism som blir naturlig och som kommer fram när krubban är tom,"

Ett annat ord för "gruppegoism" skulle kunna vara sammanhållning och kollektiv självbevarelsedrift. Ansvarstagande för en gemensam framtid.

Självklart händer saker med människor om "krubban är tom" och nöden står för dörren. Det viktiga är att undvika att hamna i en sådan situation, och då gäller det ha viss framförhållning - att reagera i tid, på ett klokt sätt.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan