Blågul kommentar:

" DIN SIDA"

Programmets titel borde förplikta till att verkligen välja sida. Sida har man kanske också valt - men vems?

Vad menas i sammanhanget med "din"? Vem är"jag"? Är det:

 1.A. Fattiga (infödda) svenskar, utan makt och inflytande 1.B. Rika svenskar, med makt och inflytande
 2.A. Invandrare som blivit svenskar 2.B. Invandrare som inte blivit svenskar
 3.A. Flyktingar, som vill komma hit  3.B. Ekonomiska migranter, som vill komma hit

Naturligtvis behöver inte varje grupps intressen stå i motsättning till varje annan grupps. Grupperna 1A och 2A har t ex sammanfallande intressen.

Däremot har t ex grupperna 3.A och 3.B motsatta intressen.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan