Blågul kommentar:

"...vill hitta syndabockar, till att det har blivit så här"

Syndabocksresonemanget går egentligen i två led. Vederbörande anser att:

1.

Alla samhällsproblem beror på invandringen

2.

För invandringen ska de som invandrat lastas, inte de (svenskar och invandrare) som drivit igenom denna invandringspolitik.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan