Blågul kommentar:

" ...om dom som gärna vill hitta syndabockar, till att det har blivit så här"

Vilken journalistik! Det är ju en sak, om man ställer frågor, som i och för sig kan vara både spetsiga och kritiska, med ambitionen att programmet ska ge svar på frågorna. Genom att företrädare för gruppen ifråga pressas på besked och får uttala.

Men här är man alltså klar med sitt omdöme redan från början. Man ger själv sveret - på en fråga som man inte ens hunnit ställa.

Domen är fastställd i förväg. Snacka om för-domar!


Blågula FRÅGOR, huvudsidan