Blågul kommentar:

" ...anser att arbetslösheten beror på invandringspolitiken...

På Folkviljans omskrivna möte i Solna den 27 april höll Kajsa Ekholm-Friedman ett omskrivet tal.

Omskrivenheten till trots har det dock inte framgått i media vad det var som hon sade på Folkviljans möte. Det kan Blågula Frågor här avslöja:

Ekholm-Friedman ägnade en lång inledning åt den globalisering och de avregleringar inom världsekonomin, som nu bl.a. leder till ökad arbetslöshet i gamla industriländer som Sverige. Under hela denna långa inledning berördes överhuvudtaget inte ämnet invandring.

Massinvandringen kom sedan in, menade hon, som en faktor vilken gjorde en redan svår situation än svårare.

(Därom vittnar här Jan Milld, som närvarade på mötet)


Blågula FRÅGOR, huvudsidan