Blågul kommentar:

"Vems fel är det, att det har blivit så?"

Antag att ett stort passagerarfartyg förliser, ett flygplan störtar, två tåg kolliderar eller ett höghus rasar ihop. Och massor av människor skadas. Nog är det naturligt att då försöka fastställa var ansvaret ligger.

Varför ska det vara annorlunda här?

Är konsekvenserna av den förda invandringspolitiken av mindre omfattning än Estoniakatastrofen? Handlar det inte snarare här om ett antal Estonia?

Hur skulle då ansvarsfrågan kunna vara ointressant?

En annan sak är att det kan vara svårt att peka ut några enskilda personer - det är så många som har ett medansvar. Även "vanlige Svensson", genom sin passivitet. Men ingen enskild grupp har väl här ett större ansvar än journalistkåren!


Blågula FRÅGOR, huvudsidan