Blågul kommentar:

" ...velat protestera mot den svenska invandrarpolitiken"

Protesterna gäller inte i första hand invandrarpolitiken utan invandringspolitiken och flyktingpolitiken. Här finns med andra ord tre olika begrepp att försöka hålla isär:

1. Invandringspolitik

Avser vilka som - på olika grunder - ska få uppehållstillstånd i Sverige.

2. Flyktingpolitik

Avser Sveriges insatser för flyktingar. Dessa insatser kan bestå i att människor får komma till Sverige, men de kan också bestå i hjälp i närområdet och hjälp genom UNHCR. Dit kan även räknas insatser till förekommande av flyktingströmmar.

3. Invandrarpolitik (eller integrationspolitik)

Avser villkoren här för dem som invandrat, och alltså har fått uppehållstillstånd i Sverige.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan