Blågul kommentar:

" - Så det är vad du privat har upplevt, det är det som ligger till grund... "

I det längsta har media ägnat sig åt att mörka, vad gäller sammanhang, mönster och översikter kring invandringen.

På så vis kan mediafolket fördröja att människor medvetandegörs om invandringens konsekvenser och kostnader. Men till slut kryper ändå sanningen fram, människor börjar alltmer ana hur det hänger ihop - just genom egna erfarenheter eller att man får höra om erfarenheter bekanta eller bekantas bekanta har gjort.

Det finns knappast något som förfasar journalister mer än detta. Officiellt upprörs de för att det rör sig om rykten och overifierade uppgifter, men detta är hyckleri. Journalisterna drar sig ju inte själva från att sprida falska uppgifter.

Nej, den verkliga anledningen till deras upprördhet är att deras informationsmonopol ifrågasättas, deras maktställning utmanas.

Det är kanske ingen tillfällighet att PÅ-DIN-SIDA-journalisterna öppnar sin attack mot Folkviljans representant med just denna fråga. Det är av strategisk betydelse för journalisterna just att folk inte låter sina personliga erfarenheter färga deras uppfattning om verkligheten.

De ska lita till den filtrerade bild som journalisterna serverar.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan