Blågul kommentar:

BZ: - Är det här en falsk bild, menar du?

Hurdå? Vad är det för bild, som skulle vara "falsk"?

Är det falskt

att Sverige har haft en massinvandring?

att denna massinvandring får negativa konsekvenser?

att en majoritet av svenska folket vill slippa massinvandring?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan