Blågul kommentar:

" ...på grund av dom höga skatterna, på grund av en reglerad arbetsmarknad...om vi ändrar det, då kan Sverige ha öppna gränser."

Här har journalisterna presenterat en bild av Folkviljan, som att organisationen skulle se invandringen som orsak till alla problem i samhället. Och journalisterna vänder sig mot denna bild.

Journalisterna anser uppenbarligen att t ex arbetslösheten har även andra orsaker än massinvandringen. Så långt kan vi från Blågula Frågor instämma, men vilka är då dessa andra orsaker?

Jo, det är globaliseringen, avregleringen av kapital- och valutamarknader, de stora kapitalägarnas övertag i förhållande till nationella regeringar och fackliga organisationer.

Men här låter man Thomas Idergard - en uttalad påhejare av denna nyliberala utveckling - oemotsagd få göra sina utläggningar. Både journalisterna ställer sig på dennes sida gentemot Lidefelt. Och så kallar man sitt program "På din sida".

"Totalvirrigt" skulle man kunna säga, för att travestera samme Idergard.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan